Pozvánka na zasadnutie komisie

21.01.2011 15:57

Pozývame Vás na zasadnutie „Komisie cestovného ruchu a regionálnej politiky“ v Rožňave, ktoré sa uskutoční dňa:

 

 

 

25.01.2011 o 17.00 hod.

 

V kancelárii Referátu regionálneho rozvoja,  II. poschodie

 

Mestský úrad Rožňava

 

 

Program :

 

 1. Otvorenie
 2. PHSR-informácia
 3. Plán činnosti komisie-informácia
 4. Harmonogram komisie-návrh

5.      Diskusia

 1. Záver

 

 

                                                                                      

Zoznam pozvaných:

 1. Ing. Karol Kováč
 2. Mgr. Dionýz Kemény
 3. Roman Ocelník
 4. Ing. Štefan Černák
 5. Cyril Motyka
 6. Ing. Karin Cseh
 7. Ing. Eva Petruchová
 8. MUDr. Vladislav Laciak
 9. Gabriel Borzy

 

 

 

Ing. Tímea Bodnárová                                                                   Ing. Karol Kováč

    tajomník komisie                                                                        predseda komisie

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode