Prečo kandidujem

07.12.2010 17:01

1.       Som Rožňavčan. Žijem a pracujem v Rožňave.


2.       Nie som poplatný žiadnej politickej strane, podnikateľskej skupine a lobingovým skupinám.

 

Možno nás obíde väčšina vládnych delegácií, lebo nie som „ich“. Možno nezískame všetky granty EÚ, lebo „tam“ nebudem mať svojich známych, možno mi bude ťažšie dostať naše mesto do pozornosti, lebo nebudem „oddaný“ u tých správnych. Možno. Ale určite budem pokojne spávať, lebo nesedím na dvoch stoličkách. Neznamená to, že nechcem pre mesto ďalšie zdroje financií, alebo že odmietnem vládnu návštevu, alebo nebudem prezentovať naše mesto, ako najlepšie budem vedieť. Práve naopak.

 

 Chcem byť predstaviteľom mesta svojich občanov, chcem hájiť a presadzovať ich záujmy, potreby a požiadavky.

 

Chcem byť predstaviteľom mesta, kde je pre jeho obyvateľov radosť žiť.

 

 

3.       Vždy ma zaujímali názory iných a sú pre mňa veľmi dôležité. Preferujem názory podporené činmi, schopnosťou prijať zodpovednosť, byť konštruktívny, tolerantný ale  dôsledný.

 

Lojalita voči mestu (u niektorých) je len účasť na komunálnych voľbách. Odvolil som si a padla. Viac urobiť nemôžem resp. viac mi aj tak neumožnia. Mýtus, ktorý chcem odstrániť.

 

 Vzbudiť záujem obyvateľov o veci verejné a nabádať ich k  osobnej zainteresovanosti je pre nás a naše mesto nevyhnutnosťou .

 

Organizovať stretnutia s občanmi formálne aj neformálne. Na úrovni primátora, na úrovni poslancov v ich volebných okrskoch, stretnutia s voličmi v mieste bydliska a stretnutia voličov so svojimi poslancami. Pravidelné, a pravidelne k tým najpálčivejším témam. Plány, úlohy, peniaze, plnenia, kontrola, zodpovednosť ...

 

Aký by to bol verejný záujem bez záujmu občana?

 

S tým súvisí  transparentnosť v činnosti mestských orgánov, organizácií a podnikov a ich predstaviteľov, audity ekonomické a personálne, personálne a organizačné zmeny, masmediálna politika sledujúca záujmy občana, jeho názor na veci verejné, jeho informovanosť, správa vecí verejných a verejného majetku, osobná zodpovednosť a ďalšie.

 

 

4.       Som presvedčený, že my občania mesta Rožňava a mesto Rožňava si zaslúžime viac.

 

Rožňava so svojimi prírodnými krásami a bohatou históriou je mesto, na ktoré môžeme byť právom hrdí. Je jedným z mála miest, ktoré boli vždy v centre záujmu, kultúrneho a spoločenského diania (až na „malú“ prestávku). Zaslúži si preto „druhú šancu“.  Prebuďme v sebe zdravý lokálpatriotizmus a pestujme v sebe hrdosť na naše mesto*.

 

Rožňava by sa mala pretvoriť z baníckeho mesta na mesto kultúry a cestovného ruchu. Mala by smerovať k zušľachťovaniu prostredia, v ktorom ak sa dobre budeme cítiť my, obyvatelia nášho mesta, tak sa tu budú dobre cítiť aj návštevníci

 

 pretože kultúrne prostredie, vychováva kultúrnejších ľudí.

 

Začnime Námestím baníkov.

 

S tým súvisí  poriadok, bezpečnosť, zeleň, miesta na oddych, miesta na relax a stretnutia, vzdelávanie, osveta, práca so sociálne slabšími, neprispôsobivými, riešenie pálčivých otázok  a nepríjemných skutočností, šport, kultúra, deti a mládež, vzdelanie, voľný čas, aktivity obyvateľov, spolky, združenia verejného záujmu, združenia lokálneho záujmu ....

 

 

5.       Učím sa od starších, preferujem mladých.

 

Nie som najmúdrejší a nemám patent na rozum. Každý má právo na svoj názor. Každý má právo ho považovať za ten najlepší. V danej situácii, za daných podmienok, so získaným objemom informácií reagujeme rozdielne. Je to normálne. Preto nechcem poukazovať na to, čo sa v minulosti urobilo inak, ako sa mohlo.

 

Nemienim však tolerovať nezodpovednosť, nezáujem, neochotu, neadresnosť, nečestnosť alibizmus, protekcionalizmus,“ rodinkárstvo“ .

 

Život ale ide ďalej a prináša zo sebou nové výzvy. Výzvy, ktoré vyžadujú riešenia. Pri hľadaní riešení, je stret názorov nevyhnutný. Od prezentácie názorov po uskutočnenie cieľov je však tŕnistá niekedy dlhá cesta. Priority, návrhy, riešenia, kompromisy, konsenzy, dohody vedúce k spoločnému cieľu. Úloha to nie je jednoduchá ani ľahká. Mnohé úspechy vo svojom živote som dosiahol aj  preto,

 

lebo dokážem spojiť úsilie jednotlivcov pre dosiahnutie spoločného cieľa..

 

 

Vážení spoluobčania.

 

 

Považujem za dôležité, aby výsledky nastávajúcich komunálnych volieb umožnili „vyčistiť stôl“ a krok po kroku urobiť z Rožňavy transparentné, prosperujúce a prekvitajúce mesto jeho spokojných obyvateľov. Aby dali priestor všetkým tým, čo to myslia s mestom úprimne a sú presvedčení, že poctivou, zodpovednou a usilovnou prácou pre blaho mesta a jeho občanov, je možné dosiahnuť vytýčený cieľ.

 Prečítali ste si moje priority. V prípade že sa s nimi stotožňujete pomôžte nám osobne alebo písomne, aj Vy svojimi názormi, podnetmi, nápadmi, pripomienkami alebo konštruktívnou kritikou zostaviť taký volebný program, ktorý by odzrkadľoval Vaše čiže Naše potreby, ciele a záujmy. Podporte ma, nás, svojím podpisom na petícii, ktorú organizujeme.    

 

Dôverujte mi. Rožňava druhú šancu.

 

Voľba je vo Vašich, v našich rukách.

 

 

Ďakujem Vám za čas strávený nad týmito riadkami. Verím, že ho nepovažujete za stratu a budem veľmi rád, keď zistím, že mi dopomohli získať Vašu dôveru a Váš hlas v nastávajúcich komunálnych voľbách.

 

Ď a k u j e m.

 

 

 

 

Karol Kováč

 

Váš kandidát na post poslanca Mestského zastupiteľstva,

Váš kandidát na post primátora Mesta Rožňava.

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode