Úvodné slovo k Volebnému programu.

10.11.2010 09:23

Vážení spoluobčania !

 

Nasledujúce riadky chcem venovať všetkým mladým ľuďom. 

Mladým vekom alebo mysľou.

Rozhodnutým ale hlavne váhajúcimnerozhodnutým.

Toto mesto chce byť Vašim mestom. Čaká na Vaše rozhodnutie.

 Venujte tomuto letáku trochu z Vášho času. Verím, že neoľutujete.

 

 Ďakujem.

 

            Začala predvolebná kampaň. Oficiálne môžeme prezentovať naše návrhy a vízie, na základe ktorých sa rozhodneme, ako ďalej. Dobrá správa je, že máme na výber z množstva ponúk. Máme možnosť zvoliť si pokračovať v tom, čo sa robilo v predchádzajúcom volebnom  období, alebo dať dôveru (kultu) osobnosti. Máme možnosť zvoliť si nevýrazné, neprehľadné a nerozhodné, to znamená neutrálne riadenie (s každým byť za dobre), alebo možnosť zvoliť si politika. Máme možnosť vybrať si z úplne nových tvárí, ale aj z tvárí veľmi známych a máme na výber, či to bude banský, chemický alebo stavebný inžinier, živnostník, podnikateľka, konateľ spoločnosti, analytik, lekár alebo výsluhový dôchodca. 

            Ponuka, koho zvoliť za primátora (alebo poslanca mestského zastupiteľstva), je naozaj široká. Spôsoby, ako sa kandidáti budú snažiť presadiť, sú rôzne. Každý chce uspieť. Tak ako sa rozhodnúť? Skúste si zodpovedať na pár otázok. Stačí ÁNO alebo NIE.

1.      Potrebuje toto mesto zmenu?

2.      Pôjdem voliť?

3.      Môžem svojou účasťou vo voľbách prispieť k zmene?

            Ak sme odpovedali 3 x ÁNO, môžeme pokračovať ďalej.

            Koho však voliť?

            Zoberte si zoznam kandidátov a položme si nasledujúce otázky. Opäť stačí odpovedať si ÁNO alebo NIE.

1.      Mám prístup k informáciám o kandidátovi? (životopis, webová stránka, telefónne číslo, adresa, mail ...)

2.  Je kandidát dôveryhodná osobnosť?

4.      Pôsobí v Rožňave?

5.      Má odborné alebo organizačné predpoklady?

6.      Má skúsenosti s prácou s ľuďmi?

            Ak sme  odpovedali u niektorého z kandidátov 6 x ÁNO, ostáva nám posúdiť Volebný program.

            Hovorí sa, že: „Nikto Vám  nevie splniť to,  čo Vám viem „ja“ sľúbiť.“ Preto Vám doporučujem venovať volebným programom Váš čas lebo ... aj ja by som chcel, aby mal každý v tomto meste prácu, aby robil to, čo ho zaujíma a dostával adekvátnu odmenu. Aj ja by som chcel, aby všetky chodníky a cesty boli v poriadku, aby sme mali krytú plaváreň, opláštený zimný štadión, športovcov v prvej, resp. v extraligách, aby sme mali viac kultúrnych podujatí, viac zelene, parkovacích plôch, krajšie školy a škôlky, udržiavané parky, dostatok funkčných detských ihrísk, nové byty, dostatok pracovných príležitostí pre mladých, pre Rómov, pre sociálne neprispôsobivých. Aj ja by som chcel, aby naše mesto bolo bezpečné, upravené, plné turistov a spokojných občanov. Aby mesto a jeho obyvatelia prekvitali spoločne. Kto by nechcel?

            Lenže ... za 20 rokov sa o to snažili rôzne garnitúry komunálnych politikov a aj dnes sa nájdu takí, čo nás budú presviedčať o tom, že sú schopní nám niečo obdobné za nasledujúce 4 roky splniť.

Je to reálne? A čo vlastne je reálne dosiahnuteľné? Ako to posúdiť?

            Odpovedí sa ponúka niekoľko, lebo každý z nás má na to iný názor, čo je v poriadku. Najdôležitejšie sa mi javí fakt, či má každý z nás priestor posúdiť, zhodnotiť, odsúhlasiť, alebo vyjadriť svoj nesúhlas tak, aby bol jeho názor akceptovaný  v orgánoch samosprávy.  

Máme dosah na zásadné rozhodnutia samosprávy?

Áno ? Nie ?

            Legislatíva nám to umožňuje, ale mnohí s tým máme negatívne skúsenosti.

Tak ako ďalej ?

            Podľa mňa je nevyhnutné:

-          vytvoriť na úrovni mesta také prostredie, ktoré umožní každému z nás – občanovi nášho mesta rozhodovať o zabezpečení našich potrieb

-          mať priestor na to, aby sme aj my mohli hľadať riešenia a zároveň mať istotu, že tu bude záujem samosprávy diskutovať s občanmi o zásadných veciach, budeme ich môcť ovplyvniť a bude tu možnosť aktívne sa zapájať do verejného života nášho mesta aj inak, len ako to určuje zákon (verejné zhromaždenia, petície, referendum...)

-           vytvoriť neformálnu platformu občanov mesta, ako reálnu a konštruktívnu opozíciu orgánom samosprávy, pretože takáto fungujúca platforma bude aktívne zapájať občanov do rozhodovania o zásadných otázkach verejného života v našom meste a my máme záruku, že mesto sa právom stane mestom jeho obyvateľov.

 

            Nebudem Vám sľubovať „hory, doly“, ale urobím všetko pre to, aby:

1.      každý občan nášho mesta mal možnosť spolupodieľať sa na rozhodovaní o zásadných veciach, akými sú napríklad peniaze a majetok mesta

 

a

 

2.      aby občan nášho mesta bol najvyššou prioritou na pôde mesta a mestského úradu a tomu prispôsobiť organizáciu MsÚ, kvalitu a skladbu úradníkov a manažérov pôsobiacich na MsÚ a v jeho organizačných zložkách (mestské podniky, organizácie ...)

 

            Rozhodnutie je na nás.

            Už 27.11.2010 môžeme rozhodnúť. Nebude to jednoduché, ale ak budeme chcieť, spoločne sa nám to podarí. Vaša vôľa chcieť, je to najdôležitejšie. Bez rozdielu veku, vierovyznania, národnosti, či etnika. Vôľa chcieť zmeniť dianie v našom meste.

            Nečakajme so založenými rukami. To tomuto mestu nepomôže. Pomôžeme mu tak, že dáme  jasne a rozhodne vedieť ,čo chceme. Už 27.11. našou účasťou vo voľbách.

 

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode