Materiály do MsZ

 
Na zasadnutie 29.1.2015 spolu s kolegami z OK Rožňava predložíme náš návrh na obsadenie komisií MZ.
 
predseda podpredseda člen člen neposlanec neposlanec neposlanec neposlanec neposlanec
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bc. Ivan Kuhn, MA Ing Ján Lach Ing. Karol Kováč Ing. Juraj Baláž JUDr. Martina Vnenčáková RNDr. Štefan Jančovič Ing. Pavol Horňák Ing. Filip Polák Mgr. Gabriel Róžai
                 
Ing. Karol Kováč Ľudovít Kossuth Bc. Ivan Kuhn, MA Ing Ján Lach Ing. Tibor Takáč RNDr. Jozef Gregor Ing. arch. Peter Bischof Ing. Roxer Radovan Ing. Arch Timár Miroslav
                 
Mgr. Arpád Laco Mgr. Matúš Bischof Mgr. Eduard Mihók Mgr. Milan Capák Mgr. Slavomír Gál Mgr. Radoslav Kovács Róbert Kobezda Mgr. Richard Szőllős János Vasík
                 
Mgr. Dionýz Kemeny Zoltán Beke Mgr. Milan Capák   Mgr. Miroslav Droždiak JUDr. Viktória Kerekešová Ing. Peter Šíma Ing. Jozef Kováč  
                 
Ing. Karol Kováč Roman Ocelník Mgr. Dionýz Kemeny   Peter Kmotrik Ing. Nataša Vjesztová RNDr. Juraj Králik Ing. Badin Viktor Mgr. Róbert Beník
                 
Peter Džačar Roman Ocelník Ing Ján Lach   Ladislav Hlavács Ing. Hudaček Peter Alexander Blažek    
                 
          Školy      
Bc. Ivan Kuhn, MA         ZŠ Zlatá Bc. Ivan Kuhn, MA Mgr. Matúš Bischof  
Ing. Karol Kováč         ZŠ Pionierov      
Ing. Karol Kováč         ZŠ Ak. Hronca      
Mgr. Matúš Bischof         SŠ Komenského Mgr. Matúš Bischof Ing. Karol Kováč  
          ZUŠ Mgr. Matúš Bischof Bc. Ivan Kuhn, MA  
          CVČ Ing. Karol Kováč    
                 
Bc. Ivan Kuhn, MA                
Bc. Ivan Kuhn, MA                
Ing. Karol Kováč                
                 
Mgr. Matúš Bischof                
                 
                 

Tento návrh sme pripravovali tak, aby objektívne reprezentoval rozvrhnutie na komunálnej scéne po voľbách.

Ponúkli sme významné miesta kolegom poslancom a mám z nášho návrhu dobrý pocit. Pevne verím, že nájde podporu v poslaneckom zbore.

 

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode