Moje poslanecké aktivity

Tu Vás chcem informovať nielen o mojej angažovanosti, ale aj o výsledkoch môjho snaženia a mojej práce. Chcem sa angažovať komisiách: 1.finančnej, 2. sociálnej, 3. cestovného ruchu a marketingu, 4. vzdelávania, mládeže.... . O tom, v ktorých komisiách nakoniec budem ako ich člen s právom hlasovania sa dozvieme 22.12.. Oslovili ma učitelia zo ZŠ Samuela Tomášika (bývala ZŠ Zelený strom), aby som sa stal členom Pedagogickej rady. Ponuku som prijal.

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode