Volebný program.

10.11.2010 08:56

Chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí mi poslali svoje návhy a pripomienky. Ďakujem. Zapracoval som ich a vyhotovil volebný program. 

 

      

  

 

 

   

            Volebný program

 

1. Ozdravenie ekonomiky mesta

2.  Personálne zmeny na mestskom úrade a v mestských podnikoch

3.  Zavedenie participatívnej demokracie do rozhodovania

4.  Vytvorenie neformálnej platformy občanov mesta

5.  Prioritná podpora rodinám, deťom a mládeže

6.  Riešenie situácie sociálne slabých, chudobných a 

     neprispôsobivých

7.  Poriadok a bezpečnosť v meste

8.  Zjednodušenie komunikácie s úradmi

9.  Ochrana a zveľaďovanie prostredia, kde žijeme

 

Úvod

      Rožňava, so svojimi prírodnými krásami, prírodným bohatstvom a bohatou históriou,  je jedným z mála miest, ktoré boli v minulosti vždy v centre záujmu kultúrneho a spoločenského diania. Vďaka obetavým a prezieravým ľuďom sa tu darilo nielen baníctvu, ale aj remeselníctvu, ťažkému priemyslu, cestovnému ruchu, vzdelaniu, kultúre a športu. Nebolo  to vždy jednoduché, ale Rožňava, a jej obyvatelia, si dokázali zakaždým nájsť správnu cestu ako zužitkovať svoje vzdelanie a to čo tu príroda priehrštím nadelila. Dejinné udalosti z minulého storočia poznačili náš región tak významne, že do dnešných dní sa poniektorí nedokázali zbaviť pút z minulosti. Vzbudzuje to nevôľu, letargiu a pasivitu. My nie sme o nič horší ako iní. Máme porovnateľné podmienky a môžeme byť hrdí na tento kraj, na naše mesto. Môžeme dokázať okolitému svetu, že Rožňava je vďaka prírode a ľuďom, čo tu žijú a pracujú jedinečná, výnimočná a obdivuhodná. Zabudnime na malichernosti a zbavme sa predsudkov. Zaslúžime si „druhú šancu“. My, naši predkovia a hlavne naši potomkovia. Postavme svoju budúcnosť na tom, na čo má tento kraj predpoklady a podporme v tomto úsilí sami seba. Buďme veľkorysí k našim nápadom a k našim ľuďom a výsledky budú dlhodobé. Minulosť nezmeníme, ale môžeme z nej čerpať.  Život ide ďalej. Máme oveľa viacej možností a príležitostí. Podporujme sa vzájomne pri hľadaní riešení a pomáhajme jeden druhému. Začnime od seba. Od prostredia kde žijeme. Pretože kultúrne prostredie vychováva kultúrnejších ľudí.

 

Rožňava, kultúrno-turistické centrum

Čo to znamená?

     Aktivity súvisiace so životom mesta a jeho ďalšieho rozvoja sústrediť na rozvoj turizmu ako zdroja príjmov a najväčšieho potenciálu zamestnanosti. Skultúrniť prostredie v meste tak, aby sa v našom meste dobre cítili jeho obyvatelia a ich spokojnosť aby sa preniesla na návštevníkov nášho mesta. Organizovať rôzne podujatia ( kultúrne, športové, spoločenské) pre obyvateľov mesta a prilákať na ne turistov.

Čo očakávam?

     Široké zapojenie verejnosti pri hľadaní možností a ciest na dosiahnutie zmeny. Zjednotenie postupu zainteresovaných zložiek, ktoré bude zastrešovať a koordinovať mestský úrad ako iniciátor a  garant pretvárania. Množstvo zaujímavých akcií, ktoré zaujmú nás, občanov Rožňavy, a prilákajú množstvo domácich aj zahraničných turistov.

Konkrétne sa budem snažiť presadiť napríklad:

-          potvrdenie štatútu mesta Rožňava ako turistického centra rozhodnutím mestského zastupiteľstva (ďalej len MZ)

-         vytvorenie odboru cestovného ruchu a turizmu pri Mestskom úrade (ďalej len MÚ)

-         prijať VZN na rozvoj cestovného ruchu

-         tvorbu podmienok na organizáciu ďalších kultúrnych a spoločenských podujatí na území mesta (dni umenia, dni kultúrneho prostredia, dni hudby, imatrikulácie, reprízy historických udalostí....)

-         založenie nadácie na finančnú a organizačnú podporu kultúrnych a spoločenských podujatí, kde by plynuli okrem dobrovoľných príspevkov napr. príspevky od realizátorov obecných zakázok, víťazov tendrov, užívateľov obecného majetku a pod..

-         vybudovať mestské náučné chodníky (banícky, historický – osobnosti, udalosti ... s trvalým charakterom)

-         označenie historických budov tabuľkami popisujúcimi stručne históriu, zaujímavosti a prezentáciu udalostí z dejín mesta, legiend, povestí a bájok (historická postavička prezentujúca mesto....) a významných osobností, ktoré tu študovali, žili, pôsobili alebo pochádzali z nášho mesta

-         vytvorenie Mestského združenia poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu a infraštruktúry na podporu cestovného ruchu o.i. napr. prideľovať hodnotenie (hviezdičky) ubytovacím, pohostinským a iným zariadeniam služieb slúžiacich pre turistov a občanov mesta

-         podporu projektov na propagáciu hmotného a kultúrneho dedičstva mesta, kultúrnych a spoločenských podujatí pre občanov mesta

-         pri schvaľovaní prevádzkovej doby, aby služby obyvateľstvu boli poskytované mestskými organizáciami a MsÚ, miestnymi podnikateľmi a spoločnosťami aj v dobe pracovného voľna občanov mesta

-         uprednostňovanie a podporu prevádzkam v centre mesta zabezpečujúcim služby pre turistický ruch (kaviarne, reštaurácie, predajne suvenírov, butiky ... )

 

Viac sa dočítate v priečinku Volebný program. Ďakujem.

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode