Životopis

Karol Kováč Dipl. Ing., Budovateľská č.1, 048 01 Rožňava

 

Profesný životopis.

 

 

            Volám sa Karol Kováč, som diplomovaný inžinier v odbore Pozemné stavby zameranie Teória technológie pozemných stavieb na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej škole technickej.

            Narodil som sa 9.decembra v roku 1966 v Rimavskej Sobote, som rozvedený, máme jedno dieťa a trvalo bývam v Rožňave, na ulici Budovateľskej č.23. Absolvoval som základný vojenský výcvik a vojenskú prípravu na Vojenskej katedre pri Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave.

 

 

            Priebeh kariéry.

 

1990 – Stavebná fakulta Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave Odbor Pozemné staviteľstvo zameranie Teória technológie pozemných stavieb– štúdium podľa individuálneho študijného plánu – absolvent s červeným diplomom a cenou dekana.

 

1990 – 1992 - Dom detí a mládeže v Rožňave na pozícii riaditeľ.

 

1992 – 1995 – Save Invest Gmbh –sprotredkovanie investícií  so sídlom v meste Gratz – obchodný riaditeľ

 

1995 – 1998 – Európska databanka – obchodné a ekonomické informácie o podnikateľských subjektoch v Európe. Riaditeľ pre stredné Slovensko a spolumajiteľ.

 

1998 – 2000 – ING Partner a Konzultant – stavebná činosť v oblasti Pozemné stavby - majiteľ a riaditeľ

 

2000 – 2001 – Študijný pobyt v Anglicku a Francúzsku so zameraním na architektúru a realizáciu stavieb

 

2001 – 2002 METRO Cash&Carrys.r.o Slovensko –  stavebný dozor investora a floor manager

 

2002 – 2008 – KOVÁČ R&K s.r.o. Rožňava – realizácia stavieb - spolumajiteľ, konateľ a riaditeľ spoločnosti

 

2009 -                TEXO Slovakia s.r.o. - inžinierska činnosť

 

                         TEXO Build s.r.o. - realizácia stavieb

 

                         TEXO & PARTNERS s.r.o. - sprostredkovanie právnych služieb

 

2010 - 2014        Poslanec Mestského zastupiteľstva v Rožňave

 

2015 -                Poslanec Mestského zastupiteľstva

           

 

            Referencie.

 

1998 – 2000 – Drobné stavby občianskej vybavenosti

2002 – 2010 – subdodávateľ stavieb pre firmy ZIPP s.r.o. Bratislava, STRABAG s.r.o. a SIBAMAG a.s.:

                        - TESCO Lučenec, Ružomberok – HTÚ, parkoviská, komunikácie

                        - Ožďany, Figa HTÚ  cestný obchvat

                        - VERED Bratislava búracie práce, železobetónový skelet monolitický (15 mio)

                        - INA Skalica HTÚ pod výrobný komplex 3 (cca 40 mio)

                        - Polyfunkčné objekty – Záhradnícka Bratislava, Obchodný dom v Šamoríne (cca 90 mio)

                        - Obchodné centrum FMC Rožňava (160 mio)

                        - Obchodné centrum FMC Bardejov

                        - Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Držkovce

                        - Pravidelné bezplatné právne porady v obciach a mestách okresov Rožňava a Revúca

                        - Inžinierska činnosť na IBV Betliar a Rekreačný areál Soroška

2010 - 2014    -  OC Fórum Poprad - prekládka ING. Sietí

                     - Kaufland Rožňava - zemné práce

                     - VSE Košice - areál na teplárenskej - zemné práce a komunikácie

                    - Pivovar Kaltenecker - TDI investora

                    - Vila Mlynica v Mlynici - generálny dodávateľ

                    - Vila Petrovany v Petrovanoch pri Prešove - generálny dodávateľ

                    - Strecha futbalového štadiónu v Rožňava - subdodávateľ

                    - Ratkovské Bystré - oprava miestnej komunikácie - generálny dodávateľ

2014-2015     - OC Fórum Poprad - Technický dozor investora

 

 

 

 

 

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si web stránku zdarma!Webnode